Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais

 

Pamokos pradedamos 8 valandą.

  • 1 klasėje pamokų trukmė–35 min. pertrauka 15 min.
  • 2–4 klasėse pamokos trukmė–45 min.
  • Pertraukų trukmė 10 min.
  • Ilgosios pertraukos–20 min.
  • Lavinamosiose klasėse pamokos trukmė 40 min.
  • Pertraukų trukmė 15 min.
  • Neformalusis švietimas organizuojamas po pamokų padarius 30 min. pertrauką.
  • Įstaigos darbo laikas: 6.30–patalpos užrakinamos 20 val.
  • Pirmadieniais– ketvirtadieniais veikia savaitinė grupė.  

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 metų rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda ir baigiasi:

Klasė/grupė

Ugdymo proceso

 

Pradžia

Pabaiga

Priešmokyklinio ugdymo grupės

2016-09-01

2017-05-30

1-4 pradinio ugdymo klasės

2016-09-01

2017-05-30

1-4 lavinamoji klasė ir 5-ta lavinamoji klasė

2016-09-01

2017-05-30

6-7 , 8-10 lavinamosios ir socialinių įgūdžių ugdymo  klasės 

2016-09-01

201706-02

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė priešmokyklinio ugdymo grupėse 160 dienų, 1-4 bendrojo ugdymo klasėse, 1-4  lavinamojoje klasėje ir 5 lavinamojoje klasėje – 32 savaitės, 6-7 , 8-10  lavinamosiose ir socialinių įgūdžių ugdymo  klasėse – 34 savaitės. Centre mokomasi penkias dienas per savaitę.
Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio  ir socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas ir mokiniams, turintiems   specialiųjų ugdymosi  poreikių,  pritaikytas  programas skirstomas pusmečiais.    Nustatyta tokia pusmečių  trukmė:
1-4 bendrojo ugdymo klasių, 1-4 lavinamosios klasės ir 5-tos  lavinamosios klasės mokiniams:

pirmas pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.;
antras pusmetis sausio 23 d. – gegužės 30 d.;
6-7, 8-10 lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo  klasių mokiniams:
pirmas pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.;
antras pusmetis sausio 23 d. – birželio 2 d.
Mokiniams skiriamos atostogos:
priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų ir mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros:

Priešmokyklinio ugdymo      grupių,

1-4 pradinio ugdymo klasių, 1-4 jungtinės ir 5  lavinamosios klasės mokiniams

 

 

2017-05-30

 

 

 

2017-08-31

                          

6-7, 8-10 lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

 2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Žiemos

2017-02-17

2017-02-17          

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-06-05

2017-08-31

Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienos. Atsižvelgus į bendruomenės poreikius, suderinus su  Centro taryba  priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-4 pradinio ugdymo klasių,  1-4 lavinamosios ir 5-os lavinamosios klasės mokiniams papildomos atostogos organizuojamos:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

             2017-02-17

              2017-02-24

             2017-04-18

              2017-04-21

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, +370 343 97206, ziburelismdc@gmail.com

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,