Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais

2017-2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 metų rugpjūčio 31 d.

Klasė/grupė

                           Ugdymo proceso

Pradžia

Pabaiga

Priešmokyklinio ugdymo grupės

2017-09-01

2018-05-31

1-4 pradinio ugdymo klasės

2017-09-01

2018-05-31

1-4 jungtinė lavinamoji klasė

2017-09-01

2018-05-31

5-7 ir 8-10 jungtinės lavinamosios klasės

2017-09-01

2018-06-15

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė

2017-09-01

2018-06-15

Vienerių mokslo metų pradinio ugdymo proceso trukmė 170 dienų, 5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių ugdymo proceso trukmė 181 diena.

Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo individualizuotas, ir mokiniams, turintiems   specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytas programas skirstomas pusmečiais.   Pusmečių trukmė:

1-4 pradinio ugdymo klasių, 1-4 jungtinių lavinamųjų klasių mokiniams:

pirmas pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 16 d.;

antras pusmetis sausio 17 d. – gegužės 31 d.;

5-7, 8-10 lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams:

pirmas pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 23 d.;

antras pusmetis sausio 24 d. – birželio 15 d.

Mokiniams skiriamos atostogos:  

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų, 1-4 pradinio ugdymo klasių, 1-4 jungtinių lavinamųjų klasių mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros atostogos

Priešmokyklinio ugdymo grupių,

1-4 pradinio ugdymo klasių, 1-4 jungtinių  lavinamųjų klasių mokiniams

2018-06-01

2018-08-31

5-7, 8-10 jungtinių lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros atostogos

  5-7,  8-10 jungtinių lavinamųjų  ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių  mokiniams

 

2018-06-18

 

2018-08-31

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com