Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Programos ir projektai

    ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Nuo 2005 m. įstaiga yra šios programos metodinis konsultacinis centras Marijampolės regione.   2012 m. gruodžio 10d. mokyklos vadovai ir pedagogai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje", kuri vyko III Seimo rūmuose.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Genutė Leiberienė pristatė pranešimą ,,Septyni draugystės metai su Zipiu"

   


       Įstaiga nuo 2012 m. vasario mėn. dalyvauja projekte ,,Futboliukas“, kur kiekvienas gali išbandyti savo jėgas.     .   .      ……    Gruodžio   5 dieną Marijampolės „Arvi“ sporto komplekse (manieže) vyko Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų futbolo šventė „Futboliuko Kalėdos“, kurį organizavo Marijampolės futbolo centras ir „Žiburėlio“ mokykla–daugiafunkcinis centras. Šioje futbolo šventėje varžėsi 260 vaikų iš įvairių Marijampolės savivaldybės įstaigų: Sasnavos pagrindinė mokykla, „Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcinis centras, lopšelis – darželis „Vaivorykštė“, Degučių mokykla – darželis, Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla, Jono Totoraičio pagrindinė mokykla, „Smalsučio“ pradinė mokykla, Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazija, Želsvos pagrindinė mokykla, „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, Petro Armino pagrindinė mokykla, mokykla – darželis „Želmenėliai“, lopšelis–darželis „Nykštukas“, Mokolų mokykla – darželis, „Ryto“ pagrindinė mokykla, „Saulės“ pradinė mokykla, Padovinio pagrindinė mokykla.
    Renginio organizatoriai „Žiburėlio“ mokyklos–daugiafunkcinio centro mokytoja metodininkė Jolanta Mikulienė ir treneris Martynas Karpavičius.

 

 

 


   2012-2013 mokslo metais įstaiga dalyvauja Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje ,,Sportuokime ir aukime sveiki“ ir gavo finansavimą.  Pasiekti rezultatai, įgyvendintos priemonės.  Pristatytas pranešimas tėvams  ,,Taisyklingos laikysenos ugdymo ypatumai pradinėse klasėse“. Pranešėja – judesio korekcijos pedagogė A.Šulinskienė  tėvams suteikė žinių apie mokinių laikysenos sutrikimus, priežastis, praktiškai pademonstravo  problemos sprendimo būdus. Sveikatos priežiūros specialistė L. Stagniūnienė pravedė mokomuosius praktinius užsiėmimus; ,,Burnos higiena“,  ,,Sveiki dantukai“ (jų metu  naudoti metodai- diskusijos, praktiniai užsiėmimai, meninė raiška per dailę) Jų metu formuota  teisingas požiūris į savo sveikatą, ugdyta sveikos gyvensenos įgūdžiai. Įvairių metodų dėka patobulėjo  mokinių  žinios apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą ir higieninių  įgūdžių formavimą. Paskaitą įstaigos bendruomenei ,,Sveikatos stiprinimas natūraliais gydymo metodais“ pristatė pranešėja gydytoja E. Montvilienė. Institucijos bendruomenė praplėtė žinias apie organizmo stiprinimą natūraliais gydymo  metodais.  Projekto komandos nariai (L. Stagniūnienė, A. Šulinskienė O. Margelevičienė) suorganizavo sveikatingumo  renginį ,,Judėjimas-tai sveikata“ Mokiniai išbandė jėgas įvairiose sportinėse rungtyse, kurių metu  tobulino sveikatinimo kompetencijas:  judėti, sportuoti, patirti naujų judėjimo įgūdžių, kurie ugdytų  vaiko savarankiškumą, charakterį,  individualybę.  Projekto komanda paruošė ir išdalino lankstinuką tėvams ,,Fizinis aktyvumas-sveikatos –šaltinis“- atmintinė tėvams, kurioje pateiktos mintys apie sveikatą, fizinį aktyvumą.

 

MARIJAMPOLĖS ,,ŽIBURĖLIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS PROJEKTO “MOKYMO INOVACIJŲ TAIKYMO INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS SIEKIANT PLĖTOTI NETRADICINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĘ” PARTNERIS

           Šiandieninė pamoka pareikalauja iš pedagogo vis daugiau lankstumo, veiklumo, kūrybiškumo, netradiciškumo, ugdymo formų naujumo ir įvairovės. Į Lietuvos mokyklas vis spartesniais žingsniais žengia IKT, kurios suaktyvina  ir paįvairina ugdymo procesą, daro jį mokiniui vaizdesniu, patrauklesniu, įdomesniu.  „Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogai, vadovaujami pavaduotojos ugdymui L. Margelevičienės, linkę priimti pedagoginės veiklos iššūkius ir naujoves, priėmė kvietimą dalyvauti ES finansuojamame projekte „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“.  Projektas jau įsibėgėjęs.  Birželio ir rugpjūčio mėnesiais  dešimt mokyklos pedagogių dalyvavo mokymuose, įgyvendinant minėtą projektą. Visi projekte dalyvaujantys pedagogai baigė 1.1.1.3 – 01 Microsoft  Multiple Mouse  ( Pelės išdykėlės) technologijos naudojimo mokymus. Šiuo metu pedagogai ypač įsitraukę į projektinę veiklą. Mokytojos, konsultuojamos projekto vadovės Valdonės Navickaitės, kuria elektronines  pasaulio pažinimo pamokas, kuriomis galės pasinaudoti visos Lietuvos pedagogai. Tai nėra lengva ir atima daug brangaus laiko, triūso, kantrybės ir, žinoma, žinių, gebėjimų. „Bet, ko tik nepadarysi, kad suspindėtų vaiko akys, gausinant ir praturtinant žinių bagažą, taip reikalingą kiekvienai asmenybei“, – sako „Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojos Jolanta Mikulienė, Vida Bartninkienė, Jūratė Olbergienė, Asta Juškauskienė, Giedrė Neveckienė bei Aušra Adomavičiūtė. Pedagogės, sukurtas elektronines pamokas, išbando su savo mokinukais.  Pirmos klasės mokytoja Jolanta Mikulienė su „Pelių išdykėlių“ programa supažindino ir klasės mokinių tėvelius. Minėtos programos pagalba mokytoja parengė tėveliams klausimus apie klasės mokinius. Projekto užbaigimas planuojamas 2013 m. pavasarį.

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com