Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas 2016-2017 mokslo metais pradinio ugdymo programa įgyvendinama   pagal  Bendrojo lavinimo programas. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ugdomi pagal pritaikytas Bendrojo lavinimo ir individualizuotas  programas

Bendrosios programos ugdymo dalykams  skiriamos ugdymo valandos per savaitę:

 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius

Dalykai

1 klasė

2 klasė

3

klasė

4

 klasė

Pradinio ugdymo programa (1 -4 klasės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

1

4

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

29

Užsienio kalba (anglų)

2

2

2

6

Matematika

4

5

5

4

18

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

8

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

8

Muzika

2

2

2

2

8

Kūno kultūra

3

2

3

3

11

Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui

22

23

24

23

92

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti

 

 

 

 

 

Individualios ir grupinės konsultacijos

1

 

1

 

2

Kūrybinė ugdomoji veikla

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Iš viso

23

24

25

24

96

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com