Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Neformalusis vaikų švietimas

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos ir įgyvendinamos per neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms, socialinėms edukacinėms kompetencijoms ugdyti.

Pradinių ir specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams siūlomos šios neformaliojo švietimo programos:

Sporto būrelis ,,Sportuok ir būsi sveikas“

Sporto būrelis ,,Vikruolių klubas“

Dailės būrelis „Jaunieji dailininkai“

Gabių vaikų būrelis ,,Jaunieji tyrinėtojai“

Šokių būrelis ,,Šokio sūkury“

Ansamblis ,,Žiburiukai“

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com