Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

,,Sportuokime ir aukime sveiki“

2012-2013 mokslo metais įstaiga dalyvauja Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiojoje programoje ,,Sportuokime ir aukime sveiki“ ir gavo finansavimą.  Pasiekti rezultatai, įgyvendintos priemonės.  Pristatytas pranešimas tėvams  ,,Taisyklingos laikysenos ugdymo ypatumai pradinėse klasėse“. Pranešėja – judesio korekcijos pedagogė A.Šulinskienė  tėvams suteikė žinių apie mokinių laikysenos sutrikimus, priežastis, praktiškai pademonstravo  problemos sprendimo būdus. Sveikatos priežiūros specialistė L. Stagniūnienė pravedė mokomuosius praktinius užsiėmimus; ,,Burnos higiena“,  ,,Sveiki dantukai“ (jų metu  naudoti metodai- diskusijos, praktiniai užsiėmimai, meninė raiška per dailę) Jų metu formuota  teisingas požiūris į savo sveikatą, ugdyta sveikos gyvensenos įgūdžiai. Įvairių metodų dėka patobulėjo  mokinių  žinios apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą ir higieninių  įgūdžių formavimą. Paskaitą įstaigos bendruomenei ,,Sveikatos stiprinimas natūraliais gydymo metodais“ pristatė pranešėja gydytoja E. Montvilienė. Institucijos bendruomenė praplėtė žinias apie organizmo stiprinimą natūraliais gydymo  metodais.  Projekto komandos nariai (L. Stagniūnienė, A. Šulinskienė O. Margelevičienė) suorganizavo sveikatingumo  renginį ,,Judėjimas-tai sveikata“ Mokiniai išbandė jėgas įvairiose sportinėse rungtyse, kurių metu  tobulino sveikatinimo kompetencijas:  judėti, sportuoti, patirti naujų judėjimo įgūdžių, kurie ugdytų  vaiko savarankiškumą, charakterį,  individualybę.  Projekto komanda paruošė ir išdalino lankstinuką tėvams ,,Fizinis aktyvumas-sveikatos –šaltinis“- atmintinė tėvams, kurioje pateiktos mintys apie sveikatą, fizinį aktyvumą.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com