Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Sekminių dieną „Žiburėlis“ šventė dvigubą šventę

      2016 m. gegužės 15 dieną, sekmadienį, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos- daugiafunkcio centro bendruomenės nariai rinkosi į Šventojo Jono Pauliaus II parapijos koplyčią. Šį sekmadienį tikintieji šventė Sekmines, Šventosios Dvasios atsiuntimo į žemę – Bažnyčios gimtadienio šventę, o septyniolika Centro moksleivių ruošėsi priimti Šventąją Komuniją. Klebonas Marius Rudzinskas Šventosiose Mišiose meldėsi už vaikus, jų tėvelius ir Marijampolės„ Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojus minint įstaigos 40-mečio sukaktį. Šventų Mišių liturgijoje aktyviai dalyvavo ketvirtos klasės tėveliai ir vaikai. Edilijus su mama Roberta perskaitė skaitinius iš Šventojo Rašto apie Šventosios Dvasios atsiuntimo Jėzaus mokiniams įvykį, Jos dovanas, kuriomis yra apdovanojami visi, kurie jų trokšta. Dovydas su mama Kristina kvietė visus melstis visuotinėje maldoje, kurioje Jėzaus buvo prašoma palaimintuosius, kurie skelbia Pasauliui Evangeliją bei globoti vaikus priimančius Pirmąją Komuniją, kad jie taptų aktyviais savo parapijos tikinčiaisiais. Sveikatos, kantrybės, nuoširdžios bendrystės vieniems su kitais buvo prašoma Centro darbuotojams. Mirusiems bendruomenės nariams meldžiama Viešpaties gailestingumo.Prasidėjus aukos liturgijai per koplyčią išsirikiavo atnašų procesija. Katechetei Aušrai A. skaitant atnašų komentarus Deimantė ir Arnas prie Altoriaus atnešė gėlių puokštę, kaip vaikiško trapumo, juoko, nerūpestingos vaikystės simbolį. Mokinių atnešta puokšte buvo papuošta parapijos koplyčia. Gabija ir Giedrius nešė ketvirtokų suaukotas kanceliarines prekes: pieštukus, flomasterius, klijus, sąsiuvinius ir kitus reikalingus mokymuisi daiktus ir prašė klebono Mariaus Rudzinsko juos padovanoti nepasiturinčiai gyvenančių šeimų vaikams. Aironas ir Arminas prie Altoriaus nešė juodą duoną, kurios po Šventų Mišių Pirmąją Komuniją priėmusieji vaikai nešėsi į savo namus, kaip vienybės su Jėzumi ženklą. Kaip duona yra sudaryta iš daugelio grūdelių, taip visi tikintieji sudaro vieną kūną-Kristaus Bažnyčią. Kardokų šeima prie Altoriaus atnešė duoną ir vyną, kuri Eucharistijos aukoje tapo Kristaus Kūnu ir Krauju. Po Šventų Mišių katechetė Aušra Adomavičiūtė ir klebonas Marius Rudzinskas iškilmingai įteikė pažymėjimus ir po pašventintos duonos gabalėlį. Pirmąją Komuniją priėmusiems vaikams, o pedagogai skubėjo aplankyti mirusių bendradarbių kapus ir apkabinti juos savo prisiminimais ir maldomis.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com