Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Pradinis ugdymas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRADINIO  UGDYMO TEIKIMO

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo įtraukti į sąrašą priimti mokinį pagal pradinio ugdymo programą priėmimas

Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804).

Mokinių priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas patvirtintas 2012-03-26 sprendimu Nr. 1-461

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas, gimimo liudijimas (ar jo kopija), pažymos dėl lengvatų        

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija iš Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinio reikalų departamento apie socialinės pašalpos skyrimą, iš Švietimo, kultūros ir sporto departamento apie privalomą pradinį ugdymą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Sekretorė Birutė Želvienė

tel. Nr. 8 636 08 020

el. p. ziburelismdc@gmail.com

Administracinės paslaugos vadovas

Direktorius Egidujus Tulickas

tel. Nr. 8 637 37 339

el. p. egidijus.tulickas@gmail.com

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

iki rugpjūčio 1 d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, R. Juknevičiaus g. 82, LT-68192 Marijampolė

sekretorės kabinetas

PRASYMAS

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com