Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Paslaugos

 

Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras teikia šias  mokamas paslaugas:

           1. Veikia pradinių klasių pailginta dienos grupė, kurią  tėvų pageidavimu, lanko mokiniai. Už vaiko priežiūrą šioje grupėje tėvai moka Marijampolės savivaldybės Tarybos sprendimu 2009-06-29 Nr. 1-879;
           1.1. iki 2 valandų per dieną – 0,43 Eur;
           1.2. virš 2 valandų iki 4 valandų per dieną – 0,58 Eur
           1.3. virš 4 valandų iki 6 valandų per dieną –0,70 Eur.

           2. Mažinamas 50% mėnesio mokestis:
           2.1. mokiniams, gaunantiems socialinę paramą mokiniams arba turintiems teisę į ją (kai šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio);
           2.2. specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams.

           3. Sumažinamas mėnesio mokestis už kiekvieną nelankytą dieną išskaičiuojant 1 punkte nustatytą vienos dienos vidurkį, jeigu mokinys grupės nelankė:
            3.1. dėl ligos ir tai  pateisino pažymomis iš medicinos įstaigų;

         3.2.dėl to, kad dalyvavo savivaldybės, zonos ar respublikos lygio konkursuose, olimpiadose ar varžybose ir yra tai patvirtinantys dokumentai;

            3.3. įstaigos ugdymo plane nustatytų atostogų laiku ir kai pamokos nevyko dėl šalčio;          
            3.4. tėvų (globėjų) atostogų metu ir kai jie dirba pamainomis.

         4. 3 Lt ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie lanko grupes individualiai lavinant vaiko gebėjimus  būreliuose (choreografijos, anglų kalbos, keramikos).

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com