Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

“MOKYMO INOVACIJŲ TAIKYMO INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS SIEKIANT PLĖTOTI NETRADICINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĘ”

Projekto  „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas, siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“

VIEŠINIMO KONFERENCIJA

           Praėjusiais mokslo metais 10 mūsų mokyklos pedagogų dalyvavo ES finansuojamajame projekte „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas, siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“, vykdomą Vilniaus Trakų vidurinės mokyklos projekto SFMIS Nr. VP1- 2.2- ŠMM -05 K-01-068. Mokykloje vykdomą projektą koordinavo pavaduotoja ugdymui O. Margelevičienė, kuri rūpinosi ne tik visais projekto organizaciniais klausimais, bet ir nuolat skatino,  drąsino, kuriant e-pamokas, taikant  inovatyvią Multiple Mouse technologiją. E-pamokas kūrė 6 mokyklos pedagogės:  visos pradinių klasių mokytojos – J. Mikulienė, V. Bartninkienė, J. Olbergienė, A. Juškauskienė taip pat tikybos mokytoja A. Adomavičiūtė,  lavinamosios klasės mokytoja G. Neveckienė. Daugiausiai e-pamokų buvo sukurta pasaulio pažinimo dalykui. Bet buvo ir kitiems dalykams: lietuvių k., muzikai, tikybai, kūno kultūrai, patyčių prevencijos programai. Pedagogės sukūrė 30-e pamokų. Pamokas kūrėme bendradarbiaudamos su  viena iš projekto konsultančių Valdone Navickaite. Teko nemažai paplušėti. Norėjosi, kad šių pamokų  metu mokiniai galėtų net tik pasitikrinti įgytas žinias, bet ir įgytų naujų žinių, patraukliai ir žaismingai pateiktų. Be to, atlikdami užduotis,  mokiniai išmoko naudotis „pelėmis išdykėlėmis“, gavo pažymėjimus už  mokymus “1.1.2.2. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ugdymas naudojant sukurtas interaktyvias e – pamokas“. Dirbome susikaupę, bet atėjo laikas pasidžiaugti pasiektais rezultatais. 2013 m. birželio mėn. 6 d. Kauno raj. Vilkijos sen. Padubysio km. Zalensų sodyboje vyko baigiamasis projekto renginys, kuriame dalyvavo pedagogai iš 15 respublikos mokyklų. Džiugu ir įdomu buvo susitikti su kitais projekto partneriais, pasidalinti įspūdžiais apie veiklą projekte, pasidžiaugti rezultatais. Renginio pradžioje Trakų Vokės vidurinės mokyklos direktorė pristatė projekto pasiektus rezultatus. Lektorės Valdonė  Navickaitė ir Dalia Skeirienė apibendrino apie mokyklų partnerių paruoštus el. pamokų rinkinius. Vėliau vyko mokyklų partnerių pasisakymai apie projekto metu sukurtų  e – pamokų pritaikymą pamokose, taip pat trumpi savo veiklos pristatymai  projekte pasirinkta forma: kompozicija, daina, pateiktimi, pasakojimu. Tai buvo puiki, žaisminga refleksija, sukėlusi  džiugias emocijas visiems projekto dalyviams.  UPC Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė  Eglė Vaivadienė pasidalino mintimis apie „Virtualią mokymosi aplinką ir IKT įrankius pradiniame ugdyme. Po pietų visi susidomėję klausėmės Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus metodininkės Alvidos Lozdienės pranešimo „Skaitmeninės technologijos ugdyme“. Visi projekto dalyviai priėjo bendros išvados, kad projektas buvo sėkmingas, įdomus, naudingas ne tik mokiniams, bet ir visiems Lietuvos pedagogams. Renginio pabaigoje už didelį norą tobulėti ir aktyvų dalyvavimą įgyvendinant ES finansuojamą projketą „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas, siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“, buvo įteiktos padėkos įstaigos vadovams, visiems pedagogams, kūrusiems e–pamokas. Lydimi geros nuotaikos, praturtėję naujomis idėjomis  pargrįžome į savo mokyklas.

    

  

 

MARIJAMPOLĖS ,,ŽIBURĖLIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS PROJEKTO “MOKYMO INOVACIJŲ TAIKYMO INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS SIEKIANT PLĖTOTI NETRADICINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĘ” PARTNERIS

 

           Šiandieninė pamoka pareikalauja iš pedagogo vis daugiau lankstumo, veiklumo, kūrybiškumo, netradiciškumo, ugdymo formų naujumo ir įvairovės. Į Lietuvos mokyklas vis spartesniais žingsniais žengia IKT, kurios suaktyvina  ir paįvairina ugdymo procesą, daro jį mokiniui vaizdesniu, patrauklesniu, įdomesniu.  „Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centro pedagogai, vadovaujami pavaduotojos ugdymui L. Margelevičienės, linkę priimti pedagoginės veiklos iššūkius ir naujoves, priėmė kvietimą dalyvauti ES finansuojamame projekte „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“.  Projektas jau įsibėgėjęs.  Birželio ir rugpjūčio mėnesiais  dešimt mokyklos pedagogių dalyvavo mokymuose, įgyvendinant minėtą projektą. Visi projekte dalyvaujantys pedagogai baigė 1.1.1.3 – 01 Microsoft  Multiple Mouse  ( Pelės išdykėlės) technologijos naudojimo mokymus. Šiuo metu pedagogai ypač įsitraukę į projektinę veiklą. Mokytojos, konsultuojamos projekto vadovės Valdonės Navickaitės, kuria elektronines  pasaulio pažinimo pamokas, kuriomis galės pasinaudoti visos Lietuvos pedagogai. Tai nėra lengva ir atima daug brangaus laiko, triūso, kantrybės ir, žinoma, žinių, gebėjimų. „Bet, ko tik nepadarysi, kad suspindėtų vaiko akys, gausinant ir praturtinant žinių bagažą, taip reikalingą kiekvienai asmenybei“, – sako „Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centro mokytojos Jolanta Mikulienė, Vida Bartninkienė, Jūratė Olbergienė, Asta Juškauskienė, Giedrė Neveckienė bei Aušra Adomavičiūtė. Pedagogės, sukurtas elektronines pamokas, išbando su savo mokinukais.  Pirmos klasės mokytoja Jolanta Mikulienė su „Pelių išdykėlių“ programa supažindino ir klasės mokinių tėvelius. Minėtos programos pagalba mokytoja parengė tėveliams klausimus apie klasės mokinius. Projekto užbaigimas planuojamas 2013 m. pavasarį.

2013 m. sausio 3 d. mokytoja metodininkė Vida Bartninkienė Kaune viešbutyje Europa Royal seminare ,,patyčių prevencija ir nediskriminavimo skatinimas bendro ugdymo mokyklose pristatė pranešimą  prevencinės programos  ,,Antras žingsnis“  įgyvendinimas neformaliajame ugdyme. Mokytoja paminėjo kad ši programa padeda sustiprinti vaikų saugumą ir gerovę, mokant juos įgūdžių, kurie mažina agresiją ir ugdo socialinius gebėjimus. Yra keletas priežasčių, kuo svarbi ši prevencinė programa. Esant patyčioms, blogam elgesiui: mokiniai jaučiasi mažiau saugūs, mažiau patenkinti gyvenimu mokykloje, blogas elgesys trikdo visus mokinius, ne tik tuos, kurie jį patiria, formuojasi iškreipta vertybių sistema (mažiau vertinama pagarba, dėmesys, tolerancija vienas kitam, draugiškumas, nuoširdumas, pagalba, supratingumas, mandagumas ir kt. klasės bendruomenei priimtinos vertybės).  Programoje daug dėmesio skirta žmogaus jausmų atpažinimui. Visi būrelio mokiniai žino 6 emocijas: laimingas, liūdnas, piktas, nustebęs, išsigandęs, pasibjaurėjęs. Dirbdami grupelėmis, mokiniai gamino plakatus, kuriuose užrašė jausmus įvardinančius žodžius. Žodynas gausėja. Klasės mokinių tėveliai stebėdami skaidres, kur buvo pristatoma būrelio veikla, nustebo ir pasidžiaugė, kad vaikai atranda daug žodžių, įvardinančių jausmus. Ne visa veikla sekėsi vienodai. Prisimenu, kai kalbėjomės apie nusiraminimo žingsnius, sunkiausiai sekėsi „kalbėtis su savimi“. Kažkuris iš mokinių pasakė: „Tik močiutės kalbasi pačios su savim“…

            

 

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com