Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Konferencija-festivalis ,,Saulės vaikai“

        Gegužės 12 dieną Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius Egidijus Tulickas, meninio ugdymo pedagogė Aldona Bekerienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Zina Neverienė ir Birutė Kubeldzienė dalyvavo Jurbarko rajono Smalininkų Technologijų ir verslo mokykloje organizuotoje konferencijoje – festivalyje ,,Saulės vaikai“. Konferencija – festivalis skirta Jurbarko ir kitų rajono bendrojo ugdymo mokyklų, specialiųjų mokyklų, reabilitacijos centrų, vaikų globos namų SUP turintiems mokiniams, jų tėvams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams, dirbantiems su SUP turinčiais mokiniais. Konferencijoje – festivalyje ,,Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai ir lavinamųjų klasių mokiniai pristatė K. Kubilinsko pasakos inscenizaciją ,,Kaip vilkas uodegą prišalo“, žaidė lietuvių liaudies žaidimą ,,Barė Jonas Katinėlį“, šoko šokį ,,Klumpakojis“. Daug aplodismentų susilaukė 7 lavinamosios klasės mokinio Valdo atlikta daina ir grojimas perkusiniais muzikos instrumentais. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Mokiniai ir pedagogai prie arbatos puodelio turėjo galimybę  pasidžiaugti, pasidalinti gerąja patirtimi,  pabendrauti.  Grįžtant namo netilo vaikų šurmulys, klegesys, dalinantis  savo patirtais įspūdžiais.

Screenshot_1

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com