Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Ilgalaikė prevencinė programa „Žaidimai moko“. Ikimokyklinio amžiaus vaikų įvairių kompetencijų ugdymas, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą

               Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Birutė Kubeldzienė, Biruta Kimlerienė kartu su  ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Ežiukų“ grupių ugdytiniais dalyvauja ilgalaikėje prevencinėje programoje ,,Žaidimai moko“. Ši programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems ugdymo (si) kokybės gerinimo  bei įvairinimo. Programos teikėjas – Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras. Programos iniciatorė ir koordinatorė – specialioji pedagogė ir logopedė Gilija Gajauskienė, kuri parengė programą ir jos priedus programos dalyviams. Penkerius metus vykdėme respublikinį ilgalaikį projektą ,,Žaidimai moko“. Jo metu buvo lavinamas ugdytinių regimasis suvokimas, orientacija erdvėje. Pasiteisinus projekto veikloms, toliau vykdomas projekto tęstinumas: parengta nauja keturių mėnesių programa, kurią vykdant bus ugdomos įvairios vaikų kompetencijos, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Programoje siūlomas veiklas ir/ar jų elementus,  integruosime į ugdymo procesą.  Akimirkos iš programos vykdymo.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com