Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas ,,Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

         Centras jau antrus metus iš eilės dalyvauja nacionalinio lygmens  projekte  „Diagnostinių ir standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015  – 2016 m. m.” Projektą organizuoja ir vykdo NEC (Nacionalinis egzaminų centras). Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. 2016 metais mokykloms  teikiami  šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių). Centro mokinių pasiekimų įvertinimui bus panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4  klasių mokiniams. Tyrimui taip pat bus panaudoti mokinio (4 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu. Taigi bus įvertinti  mokinių pasiekimai, kuriais remiantis bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos-daugiafunkcio centro sukuriama pridėtinė vertė.

DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2016 m.

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas

Testo / klausimyno pildymo trukmė

Rekomenduojama testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose

Testų ir vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis

apie 45 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

RAŠYMAS, 2 dalis

apie 45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai iki gegužės 6 d.

 

Daugiau  informacijos galite rasti www.nec.lt → Diagnostiniai ir standartizuoti testai

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Margelevičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com