Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Pedagoginiai darbuotojai

Pavardė, vardas

Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacija

Mokomieji dalykai, turimos pareigos

Tulickas Egidijus

Aukštasis, magistras, III vadybinė kategorija

Direktorius

Marcinkevičienė Rūta

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Artemjevienė Ramunė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Bekerienė Aldona

Aukštesnysis, vyresnioji muzikos mokytoja

Meninio ugdymo pedagogė, muzikos mokytoja

Butrimienė Vitalija

Aukštasis, auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ciūnytė Raminta

Aukštasis

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja

Geraltauskienė Sidona

Aukštasis, specialioji pedagogė metodininkė

Specialioji pedagogė

Gričiuvienė Lina

Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Jaraminienė Gema

Aukštasis, auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Juškauskienė Asta

Aukštasis, mokytoja metodininkė

Pradinių klasių mokytoja

Juškauskaitė Inga Aukštasis, socialinė pedagogė Socialinė pedagogė
Kiškienė Indrė Aukštasis, vyresnioji mokytoja Anglų kalbos mokytoja

Kazakevičienė Albina

Aukštasis, vyresnioji auklėtoja

Ikimokyklinio  ugdymo auklėtoja

Kimlerienė Biruta

Aukštasis, vyresnioji auklėtoja,

vyresnioji mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, prailgintos dienos grupės auklėtoja

Kubeldzienė Birutė

Aukštasis, auklėtoja metodininkė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Kuzmickaitė Audrona

Aukštasis, vyresnioji auklėtoja

Pailgintos dienos grupės auklėtoja 1-4, 8-10  lavinamosiose klasėse

Kvaraciejienė Vida

Aukštasis, magistrė, logopedė ekspertė

Logopedė 

Kričenienė Nijolė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Leiberienė Genė

Aukštasis, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

Lenkaitienė Karolina

Aukštasis, pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, prailgintos dienos grupės auklėtoja

Majauskienė Rimutė Alma

Aukštasis, mokytoja metodininkė

Pradinių klasių mokytoja

Marcinkevičienė Vilma

Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė logopedė

8-10 lavinamosios klasės mokytoja

Marcinkevičiūtė Agnė

Aukštasis

Specialioji pedagogė

Mardosienė Raimonda

Aukštasis

Socialinė pedagogė

Matulionienė Vaida

Aukštasis Logopedė

Mikulienė Jolanta

Aukštasis, magistrė, mokytoja metodininkė                                       

Pradinių klasių mokytoja

Miliauskienė Rūta

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Neveckienė Giedrė

Aukštasis, magistrė vyresnioji specialioji pedagogė, judesio korekcijos pedagogė

1-4 lavinamosios klasės mokytoja

Nevierienė Zina

Aukštasis, auklėtoja metodininkė, vyresnioji specialioji pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, surdopedagogė

Olbergienė Jūratė

Aukštasis,  mokytoja metodininkė

Pradinių klasių mokytoja

Ozarinskienė Daiva

Aukštasis, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė

Logopedė

Rutkauskienė Rasa

Aukštasis, magistrė

Bibliotekininkė, socialinė pedagogė

Stankevičė Oksana

Aukštasis

Pailgintos dienos grupės auklėtoja 1-4 klasėse

Starkevičienė Alfreda

Aukštesnysis, vyresnioji auklėtoja

Pailgintos dienos grupės auklėtoja 5-7  lavinamojoje klasėje

Šulinskienė Aušra

Aukštasis, magistrė, judesio korekcijos pedagogė metodininkė

Judesio korekcijos pedagogė

Vėlyvienė Vilma

Aukštasis, magistrė, vyresnioji psichologė

Psichologė

Venslovienė Ramutė

Aukštasis, vyresnioji mokytoja, vyresioji specialioji pedagogė

5-7  lavinamosios klasės mokytoja

Vyšniauskienė Eglė

Aukštasis

Pailgintos dienos grupės auklėtoja, tikybos mokytoja

Želvienė Kristina

Aukštasis, auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

     

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com