Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Apie mus

Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. Nr. 1-538 sprendimu, pertvarkius mokyklos-darželio ,,Žiburėlis“ struktūrą, pakeistas mokyklos-darželio pavadinimas ir nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įstaiga vadinama Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, kurio įsteigimo data-1992-09-01.
Mokyklos-daugiafunkcio centro teisinė forma-biudžetinė įstaiga, priklausomybė savivaldybės mokykla, grupė-bendrojo ugdymo mokykla.
Mokyklos-daugiafunkcio centro buveinė-R. Juknevičiaus g. 82, 68192 Marijampolė. ziburelismdc@gmail.com, tel. Nr. (8 637)37 339, (8 636)08 020.
,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Egidijus Tulickas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Įstaigos tarybos pirmininkė-Rimutė Majauskienė, pirmininkės pavaduotoja Kristina Globienė, sekretorė-Gema Jaraminienė. Tarybos nariai: Sidona Geraltauskienė, Vilija Lapinskienė, Jurgita Kazakevičienė, Domantas Vosylius. Mokyklos-daugiafunkcio centro tipas-pagrindinė mokykla, kitas (ne pagrindinis) tipas ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokyklos-daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis-pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcinis centras, kita (ne pagrindinė) paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras.
Mokymo kalba-lietuvių.
Mokymo forma-dieninė, mokymo namuose.
Mokyklos-daugiafunkcinio centro veiklos laikotarpis neribotas.
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pritaikyta priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pritaikyta pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Mokykla-daugiafunkcis centras yra paramos gavėja.
Mokykla-daugiafunkcis centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, blanką su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,