Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

2017 m. III ketvirčių finansinės atskaitomybės rinkinys

       Jau antri metai mūsų įstaiga dalyvauja respublikiniame projekte ,,Žaidimai moko“, kurį organizuoja Kelmės PPT pedagogai.Nujo spalio 1d. kartu su priešmokyklinukais bei jų auklėtomis, prie projekto vykdymo prisijungė specialieji pedagogai Zina, Daiva, Sidona, Aušra. Projektas tęsis iki 2018 m. gegužės mėnesio. Projekto veiklos forma –žaidimai, kurie integruojami į ugdomąją veiklą. Žaidimai, įvairios užduotys, lavina vaikų mąstymą, ugdo kūrybiškumą. Atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, ugdytiniai, atlikdami įvairias užduotis įgija pasitikėjimo savo jėgomis, reiškia emocijas, džiaugiasi pasiektais rezultatais. Esame dėkingi projekto rengėjams už naujas idėjas, žaidimus, mintis.

           Kaip ir praeitais mokslo metais taip ir šiais, ,,Voveriukų“ grupės vaikučiai ir auklėtojos toliau bendradarbiauja su Ispanų CEIP De Ombre mokykla bei dalinasi savo įspūdžiais internetinėje erdvėje. Rugsėjį ,,Voveriukų“ grupės vaikai sveikino ispanų vaikučius su mokslo metų pradžia, linkėjo jiems sėkmės, siuntė savo piešinėlių nuotraukas. Labai džiaugiamės turėdami galimybę pasidalinti savo veiklų akimirkomis bei pamatyti kaip sekasi mūsų mažiesems draugams.

            Priešmokyklinių „Ežiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių pedagogės: Karolina Lenkaitienė, Biruta Kimlerienė, Zina Nevierienė, Birutė Kubelzienė jau antri metai nuo 2017 m. spalio mėn. vykdo respublikinį projektą „Žaidimai moko“, kuris tęsis iki 2018 m. gegužės mėnesio. Šio projekto tikslas–žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų), judesius. Projekto pagrindinė veiklos forma– žaidimai. Šis projektas turi sąsają su priešmokyklinio ugdymo programa ir tai mums leidžia įtvirtinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius. Įvairiose veiklose vaikai geba ugdyti socialinius įgūdžius, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, ugdoma vaikų savigarba išbandant save įvairiose situacijose. Kūrybiniai bandymai atskleidžia vaikų sugebėjimus, vertybines nuostatas, patirtį. Tai galimybė tobulėti, lavinti savo gebėjimus ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Tik gausi žaidimų patirtis tinkamai parengia vaiką tolesnei sėkmingai kūrybinei veiklai mokykloje ir gyvenime.

Finansinės būklės ataskaitos

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, +370 343 97206, ziburelismdc@gmail.com

SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,