Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Pusmečio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2019 m. pusmečio finansinės atskaitomybės rinkinys

        Birželio 7 d. ,,Žiburėlio“ mokykloje – daugiafunkciame centre vyko ketvirtokų išleistuvės. Tai 25-oji mokyklos laida. Pradinę mokyklą baigė 21 moksleivis. Paskutinė pamoka vyko trečiokų išpuoštoje klasėje. Vėliau šventė persikėlė į Centro kiemelį. Mokiniai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, atliko užduotis. Visų nuotaika buvo puiki.

     Birželio 10-14 dienomis Centre vyko mokinių dieninė vasaros poilsio stovykla ,,Šypsenėlė”. Stovyklos tikslas buvo įtraukti mokinius į turiningą laisvalaikio užimtumą, skatinti jų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, saugoti ir stiprinti savo sveikatą. Stovyklos metu mokiniai atliko įvairias kūrybinias užduotis, sportavo, žaidė, aplankė Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų. Kartu praleistas laikas suformavo artimesnius, draugiškus santykius tarp vaikų ir suaugusiųjų. Stovyklautojai suvokė, kaip yra svarbu laikytis bendrų susitarimų, norint išsaugoti tarpusavio darną. Paskirti  vaidmenys stiprino bendrystės įgūdžius, komandinio darbo rezultatus. Racionaliai išnaudotas savaitės laikas mokiniams atskleidė laisvalaikio praleidimo ir saviraiškos būdus. Sudarytos sąlygos, žaidybinė aplinka praplėtė gebėjimus ir patirtį. Stovyklautojai įgavo bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių, pasisėmė teigiamų emocijų.   

 

        Centro priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai kartu su mokytoja Zina Nevieriene dalyvauja tarptautinės eTwinning programos projekte ,,Aš galiu ir noriu būti laimingas“. Mūsų partneriai šiame projekte – vaikai ir pedagogai iš Vilkaviškio lopšelio-darželio ,,Eglutė“. Apžvelgiant nuveiktus darbus per 2018-2019 mokslo metus turime ir kuo pasidžiaugti. Tiek mūsų Centro vaikai, tiek Vilkaviškio ,,Eglutės“ lopšelio-darželio vaikai, mokslo metų eigoje dalyvavome piešinių parodoje ,,Mano laiminga vaikystė“, buvome nuvykę į vaistines pagal savo gyvenamąją vietą. Skaityti plačiau »

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com