Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

        Marijampolės ,,Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės dalyvauja ES projekte ,,Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose”. Projekto tikslas yra sukurti vaikų ugdymui saugią, stimuliuojančią aplinką, kuri būtų orientuota į vaikų poreikius, teiktų  teigiamas emocijas, lavintų dėmesį. Skaityti plačiau »

Geros savijautos diena

2020 m. III ketvirčio finansinės atskaitomybės rinkinys

               Priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Birutė Kubeldzienė, Biruta Kimlerienė kartu su  ,,Pelėdžiukų“ ir ,,Ežiukų“ grupių ugdytiniais dalyvauja ilgalaikėje prevencinėje programoje ,,Žaidimai moko“. Ši programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei švietimo pagalbos specialistams, siekiantiems ugdymo (si) kokybės gerinimo  bei įvairinimo. Programos teikėjas – Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras. Programos iniciatorė ir koordinatorė – specialioji pedagogė ir logopedė Gilija Gajauskienė, kuri parengė programą ir jos priedus programos dalyviams. Penkerius metus vykdėme respublikinį ilgalaikį projektą ,,Žaidimai moko“. Jo metu buvo lavinamas ugdytinių regimasis suvokimas, orientacija erdvėje. Pasiteisinus projekto veikloms, toliau vykdomas projekto tęstinumas: parengta nauja keturių mėnesių programa, kurią vykdant bus ugdomos įvairios vaikų kompetencijos, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Programoje siūlomas veiklas ir/ar jų elementus,  integruosime į ugdymo procesą.  Akimirkos iš programos vykdymo.

2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

2018 m. birželio mėn. ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras gavo laboratoriją 1–4 klasių mokiniams. Centro edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

1–4 klasių priemonės yra prieinamos visoms pradinių klasių mokytojoms. Šių priemonių dėka mokytojos gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

Pasak „Švietimo naujienų“: „Mokykloms tenka rūpestis „Gamtamokslinę spintą“ nuolat papildyti, atnaujinti. Tai nauji iššūkiai ir centrui, ir mokytojams. Tačiau tikėtina, kad mokytojams, įsitraukusiems į tiriamąją veiklą ir patyrusiems, kaip jų mokiniai išgyvena atradimo džiaugsmą, šie sunkumai nebus dideli.

Projektą įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, adresu:

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

Parengti 1–4 klasių pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

 

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com