Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras

Pagrindinis Kontaktai Struktura

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ kartu su Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkciu centru, Marijampolės sav. Patašinės universaliu daugiafunkciu centru, Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Nykštukas“, Marijampolės Mokolų mokykla-darželiu ir VšĮ „Lauko darželis“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama šių uždavinių:

  1. Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus.
  2. Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus – dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą.
  3. Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atnaujinta ir įdiegta ikimokyklinė-priešmokyklinės ugdymo programa kuri apims ugdymo programos atnaujinimą, atnaujintos ugdymo programos testavimą ir diegimą, smulkiųjų gyvūnų laboratorijos, lauko laboratorijos, atradėjų studijos ir akva laboratorijos sukūrimą, 3D, sensorikos ir motorikos laboratorijos įrengimą, darbuotojų kvalifikacijos pakėlimą, darbuotojų kvalifikacijos darbui su spec. poreikių vaikais pakėlimą bei ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio kokybės pokyčio monitoringą.

Įgyvendinus projektą planuojama, kad projekto rezultatai paskatins vaikus būti aktyviais, iniciatyviais, įvairios veiklos metu. Įvairios veiklos, pristatymai, tyrinėjimai, bandymai, užduotys, ugdys vaikų kompetencijas, smalsumą, paskatins domėjimąsi, aktyviai tyrinėti aplinką, rinkti informaciją, praplės vaikų pažinimo akiratį, suteiks naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdys kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą,  įžvelgs per patirtį naujus dalykus, įgis naujų patirčių, pažins gyvenimą naujais aspektais, mokymasis atrandant, suteiks vaikams džiaugsmą ir pasitenkinimą, skatins ugdytinį asmeniškai dalyvauti ir patirti išgyvenimus.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas siekia 109 483,36 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir yra finansuojamas ir Europos socialinio fondo lėšų.

Plakatas_Rūta

Plakatas Žiburėlio

          Sausio 6 dieną Centre tradiciškai vyko Trijų Karalių viešnagė. Karalius Kasparas, Merkelis, Baltazaras kartu su angelu, skambančiu varpeliu, nešini auksu, smilkalais ir mira aplankė Centro vaikučius, mokytojus, darbuotojus, linkėdami visiems kūrybingų, gerų, sėkmingų metų.

      Šiais metais ,,Žiburėlio” mokyklą-daugiafunkcį centrą aplankė labdaros organizacija ADRA (Adventistų plėtros ir paramos agentūra),  jos atstovas Robertas Miliūnas Centre besiugdantiems nepasiturinčių, su sunkumais susiduriančių šeimų vaikams atvežė dovanų. Šios organizacijos dėka dovanų gavo net 102 Centro ugdytiniai. ADRA  dovanėlės ypatingos, jas sudeda į dėžutes vaikai, gyvenantys ekonomiškai stipriose šalyse. Tai Kalėdinės dovanėlės „Vaikams nuo vaikų“. Dovanėlėse vaikai rado piešimo priemonių, žaislų, saldumynų, kai kurie net rūbelių.  Dėkojame ADRA organizacijai, kuri atlieka kilnų darbą – teikia paramą nepasiturinčioms, su sunkumais susiduriančioms šeimoms, o svarbiausia – savo dovanėlėmis pradžiugina vaikus. Smagu, kai Kalėdos kvepia gerumu.

 

            2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcis centras (toliau Centras) vykdė projektą „Sąmoningos asmenybės ugdymas“, kuris finansuotas iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų. Į projekto veiklas buvo įtraukti Centro 1 – 4 klasių mokiniai, vaikų tėvai ir pedagogai. Skaityti plačiau »

        Jau keleri metai mūsų Centras dalyvauja Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių kalėdinėje akcijoje ,,Gerumo angelas”. Šiemet 1-4 klasių mokiniai kūrė, gamino angelus ir juos gruodžio 9 d. miesto aikštėje dovanojo čia pat sutiktiems žmonėms. Juk Adventas – gražiausių švenčių laukimas ir gerų darbų metas. Vaikai praeiviams linkėjo sveikatos, vilties, tikėjimo, Dievo palaimos ir prasmingo švenčių laukimo. Visi pajutome, kad daug smagiau dovanoti, o ne gauti dovanas…

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras .
R. Juknevičiaus g. 82, Marijampolės m., Marijampolės sav.
Įmonės kodas 190450418, (8 636) 08 020, ziburelismdc@gmail.com